Parkinson: een chronische ziekte van het zenuwstelsel

Parkinson is een chronische ziekte van het zenuwstelsel die de bewegingen van het lichaam kan beïnvloeden. De ziekte wordt veroorzaakt door een tekort aan dopamine, een neurotransmitter die een rol speelt bij het coördineren van bewegingen.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van Parkinson zijn:

  • Tremor: Trillingen, vooral in de handen, armen, benen en hoofd.
  • Rigiditeit: Stijfgheid van de spieren, wat kan leiden tot moeite met bewegen.
  • Bradykinesia: Vertraagde bewegingen.
  • Posturaal instabiliteit: Evenwichtsproblemen en een verhoogd risico op vallen.

Behandeling

Er is geen genezing voor Parkinson, maar er zijn medicijnen en andere behandelingen die de symptomen kunnen verlichten en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren.

Medicijnen

De meest voorkomende medicijnen voor Parkinson zijn dopamine-agonisten, die de effecten van dopamine imiteren. Andere medicijnen die kunnen worden gebruikt zijn levodopa, dat dopamine in het lichaam produceert, en MAO-B-remmers, die het enzym MAO-B remmen, dat dopamine afbreekt.

Andere behandelingen

Andere behandelingen die kunnen helpen bij Parkinson zijn:

  • Fysiotherapie: Fysiotherapie kan helpen om de spieren te versterken en de mobiliteit te verbeteren.
  • Logopedie: Logopedie kan helpen om de stem en spraak te verbeteren.
  • Cognitieve therapie: Cognitieve therapie kan helpen om de cognitieve problemen die kunnen optreden bij Parkinson te verbeteren.

Begeleiding

Mensen met Parkinson kunnen baat hebben bij begeleiding van een Parkinsonconsulent of psycholoog. Deze professionals kunnen helpen om te leren omgaan met de ziekte en de impact ervan op het dagelijks leven.

Oorzaken

De exacte oorzaak van Parkinson is niet bekend. Er zijn aanwijzingen dat de ziekte kan worden veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder erfelijkheid, milieufactoren en leeftijd.

Parkinson in België

In België hebben ongeveer 40.000 mensen Parkinson. De ziekte komt vaker voor bij ouderen, maar kan ook op jongere leeftijd optreden.

Toekomstperspectief

Er wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen en genezingsmogelijkheden voor Parkinson. Er zijn verschillende veelbelovende nieuwe medicijnen in ontwikkeling, en er wordt ook onderzoek gedaan naar stamceltherapie en gentherapie.