Wat is
Rotary?

Rotary is waar buren, vrienden en problem-solvers hun ideeén delen, waar zij leiders vervoegen en actie ondernemen om een langdurige verandering op gang te brengen.

De 7 doelen van Rotary

Rotary zet zich in voor doelen die internationale relaties opbouwen, levens verbeteren en een betere wereld creëren om onze vredesinspanningen te ondersteunen en polio voor altijd te beëindigen.

Fighting disease

We leiden gemeenschappen op en rusten ze uit om de verspreiding van levensbedreigende ziekten zoals polio, hiv/aids en malaria tegen te gaan. We verbeteren en breiden de toegang tot goedkope en gratis gezondheidszorg in ontwikkelingsgebieden uit.

Promoting Peace

Rotary moedigt gesprekken aan om begrip binnen en tussen culturen te bevorderen. We trainen volwassenen en jonge leiders om conflicten te voorkomen en te bemiddelen en vluchtelingen te helpen die gevaarlijke gebieden zijn ontvlucht.

Providing clean Water

We ondersteunen lokale oplossingen om elke dag meer mensen te voorzien van schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. We bouwen niet alleen putten en lopen weg. We delen onze expertise met gemeenschapsleiders en docenten om ervoor te zorgen dat onze projecten op de lange termijn slagen..

Saving Mothers & Children

Elk jaar sterven bijna 6 miljoen kinderen onder de vijf jaar door ondervoeding, slechte gezondheidszorg en ontoereikende sanitaire voorzieningen. We breiden de toegang tot kwaliteitszorg uit, zodat moeders en hun kinderen kunnen leven en sterker kunnen worden.

Supporting Education

Meer dan 775 miljoen mensen ouder dan 15 jaar zijn analfabeet. Ons doel is om de capaciteit van gemeenschappen te versterken om basisonderwijs en alfabetisering te ondersteunen, genderongelijkheid in het onderwijs te verminderen en alfabetisering van volwassenen te vergroten.

Growing local economies

We voeren dienstverlenende projecten uit die economische en gemeenschapsontwikkeling bevorderen en kansen creëren voor fatsoenlijk en productief werk voor jong en oud. We versterken ook lokale ondernemers en gemeenschapsleiders, met name vrouwen, in verarmde gemeenschappen.

Protecting the environment

Rotary-leden pakken milieukwesties aan zoals ze altijd doen: projecten bedenken, hun connecties gebruiken om beleid te veranderen en plannen maken voor de toekomst.