Actie gestart in 2005 in Frankrijk en ondertussen ook actief in Luxemburg en België

Hoofdzaak er is Hoop

Elk jaar, in gans België, in meer dan 27 zalen, beantwoorden ongeveer 9000 toeschouwers de oproep van de Belgische Rotary Clubs om deel te nemen aan een avant-première van een grote film ten voordele van het fundamentele onderzoek naar neurodegeneratieve ziektes.

€ 8,- per ticket gaat naar het goede doel

Voor elk inkomticket verkocht aan € 16,-, na aftrek van de kosten voor de cinema en de film, houden de Rotariërs minstens € 8,- die zij schenken ten voordele van het onderzoek naar zenuw- en hersenaandoeningen.

Alle opbrengsten worden integraal overgemaakt
naar de Stichting Alzheimer Onderzoek.

Rotary clubs steunen de
Stichting Alzheimer Onderzoek

Deze stichting is een Belgische non-profit organisatie van openbaar nut. De primaire doelstelling van SAO is financiële steun geven aan basis, klinisch en diagnostisch wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandelingsmethoden van de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten.